WaterBarrier

Door opwarming van de aarde ontstaan er vaker extreme weersomstandigheden, waardoor grote wateroverlast ontstaat. Er is een groeiende behoefte aan extra hoge keringen bij rivieroevers of rond huizen en gebouwen. Hiervoor heeft Fydro een uniek systeem bedacht, de Zelfsluitende Waterkering.

De Zelfsluitende Waterkering, is zodanig geconstrueerd dat hij zorgt voor een extra hoge kering bij extreem hoog water in rivieren en binnenlandse waterwegen. De kering kan in een dijk, kade of rondom huizen en gebouwen worden ingebouwd.


Bij normaal waterpeil is de wand in de grond verzonken en nagenoeg onzichtbaar. Een deksel sluit de wand af.

Wanneer het water stijgt tot het kritische niveau, vult het basin van de kering zich. De polyester wand zal gaan drijven en naar boven komen. Als het basin volledig met water is gevuld, wordt de wand waterdicht afgesloten. Het water kan nu verder stijgen zonder dat het achterliggende gebied overstroomt.

Als het waterpeil terug zakt naar normaal niveau loopt het water uit het basin weer terug in de rivier via een afvoerpijp. Als het water is weggelopen zakt de wand terug in het basin, de deksel sluit het geheel hermetisch af, zodat er ook geen vuil in kan komen.